Хорольський агропромисловий коледж ПДАА

Коледж має поважний вік, славну історію, добрі, поколіннями створені й підтримувані сьогоднішніми студентами, традиції. Передісторія навчального закладу розпочинається в 1908 році, коли за рішенням Хорольської міської думи було створено реальне училище. Сьогодні педагогічний колектив коледжу веде активну роботу щодо модернізації навчального процесу, впроваджує сучасні новітні педагогічні технології. Інтеґрація національної освіти України в європейський та світовий простір розширює демократичні засади життєдіяльності навчального закладу. Приєднання до Болонського процесу дає можливість молоді України одержати вищу освіту в провідних зарубіжних навчальних закладах. Нині фахову підготовку здійснюють 102 висококваліфіковані викладачі, 30 майстрів виробничого навчання. Контингент студентів становить близько 1380 осіб, із них 350 студентів навчаються на заочному відділенні. Сучасна матеріальна база дозволяє готувати висококваліфікованих спеціалістів: два навчально-лабораторних корпуси, в яких розміщено 36 навчальних кабінетів, 38 навчальних лабораторій, загальна навчальна площа становить близько 12000 м. кв.; два критих опалюваних ангари-лабораторії для сільськогосподарської техніки, навчально-виробничі майстерні зі всіма передбаченими навчальними планами, цехами, актова зала на 450 місць, бібліотека з читальною залою на 100 місць; бібліотечний фонд налічує близько 70000 екземплярів книг. Практична підготовка майбутніх фахівців ведеться на виробничій базі коледжу. Це: навчально-дослідне господарство з 200 га орної землі, тепличне господарство — 0,4 га закритого ґрунту, навчально-виробничі цехи, а також, згідно з договорами, — у сільськогосподарських підприємствах реґіону. Технічний парк коледжу налічує 13 тракторів різних модифікацій, 23 автомобілі, 30 одиниць сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва та відомих зарубіжних фірм. Коледж має чотири комп'ютерні класи. Кабінети і лабораторії оснащені технічними засобами навчання; працює власний телецентр із системою кабельного телебачення; студенти та викладачі використовують Інтернет. Коледж готує молодших спеціалістів на денній і заочній формах навчання за спеціальностями: «Механізація сільського господарства» — техніки-механіки; «Електрифікація та автоматизація сільського господарства» — техніки-електрики; «Організація і технологія ведення фермерського господарства» — технологи-організатори сільськогосподарського виробництва (фермери); «Організація виробництва» — менеджери; «Обслуговування устаткування і систем газопостачання» — техніки газового господарства; «Економіка підприємства» — економісти. У процесі навчання студенти отримують найрізноманітніші робочі професії: водія, тракториста, слюсаря-ремонтника, електромонтера, оператора комп'ютерів. У вільний від занять час студенти розкривають свої здібності в предметних гуртках, спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності та молодіжних клубах за інтересами.